ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VALEA_TEILOR
 
str. Mihai Viteazu nr.24, localitatea Valea Teilor, județul Tulcea, cod poștal 827108; tel: 0240-541.881; 0240-541.894; fax: 0240-708.644; e-mail: secretar@valeateilor.ro       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Comuna Valea Teilor - situaţia demografică       

      Din punct de vedere demografic  comuna Valea Teilor  înregistrează  o uşoara creştere, astfel la nivelul anului 2009 populaţia totala era de 1503 locuitori iar la nivelul anului 2010 de 1521 locuitori. Potrivit datelor  furnizate de primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei segmentarea populaţiei pe vârste era înregistrată astfel: : 0-19 ani: 284 persoane; 20-55 ani: 801 persoane;  55-65 ani: 159 persoane; peste 65 ani: 274 persoane. 
     Conform celor mai recente date, din populaţia totala a comunei la 1 iulie 2010 de 1521 locuitori,  733 erau femei.       La aceiaşi data de referinţa numărul stabilirii de reşedinţe in comuna era de 6 fata de cel al plecării cu reşedinţa din comuna  ce atinge 10. In ceea ce priveşte sporul natural la nivel de comuna , la nivelul anului 2009 acesta se menţine negativ, cu un număr de 26 născuţi vii raportat la 27 de decedaţi . (Sursa: INS , Fisa localităţii - Judeţul Tulcea)

 

 

 p1-  admin, 30-09-2012   


    

Ocuparea populaţiei       

      Numărul total (număr mediu) de salariaţi la nivel de comuna pentru anul de referinţa 2009  era de 77, din care 17  salariaţi in învăţământ , 13 in administraţie publica , 13 in asistenta sociala si sănătate, 14  in comerţ si doar 6 in agricultura, silvicultura si pescuit. Numărul şomerilor înregistraţi  la sfârşitul anului 2010  a fost de 162  din care 57 femei. (Sursa: INS , Fisa localităţii - Judeţul Tulcea)

 

 p2-  admin, 30-09-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Valea_Teilor - Toate drepturile rezervate