ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VALEA_TEILOR
 
str. Mihai Viteazu nr.24, localitatea Valea Teilor, județul Tulcea, cod poștal 827108; tel: 0240-541.881; 0240-541.894; fax: 0240-708.644; e-mail: secretar@valeateilor.ro       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Comuna Valea Teilor - analiza SWOT       

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • Existenţa unor proiecte de extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă
 • Existenţa unor proiecte de realizare a unui sistem de canalizare si epurare a apelor
 • Existenţa facilităţilor de producţie viticolă
 • Existenta resurselor de turism aferente comunei (o moară de apă unică în Dobrogea) cat si a celor de maxima proximitate
 • Existenta resurselor de sol si subsol
 • Potenţial agricol insuficient valorificat
 • Lipsa personalului specializat în atragerea de finanţări şi gestiunea proiectelor
 • Slaba promovare a potenţialului turistic
 • Servicii de utilitate publica foarte slab dezvoltate
 • Infrastructura rutiera foarte slab dezvoltata

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 • Dezvoltarea turismului şi a sectorului agricol
 • Dezvoltarea unui parteneriat public-privat pentru exploatarea resurselor de sol-subsol
 • Atragerea de investiţii în viticultură si alte resurse pretabile precum si promovarea si exploatare  potenţialului eolian
 • Fonduri proprii insuficiente derulării unor proiecte majore
 • Lipsa  investiţiilor în sectorul agricol
 • Migraţia şi îmbătrânirea populaţiei
 • Slaba calificare a resursei umane
 • Grad redus de accesibilitate si conectivitate al comunei datorita deficientelor de infrastructura rutiera


p1-  admin, 30-09-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Valea_Teilor - Toate drepturile rezervate