ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI VALEA_TEILOR
 
str. Mihai Viteazu nr.24, localitatea Valea Teilor, județul Tulcea, cod poștal 827108; tel: 0240-541.881; 0240-541.894; fax: 0240-708.644; e-mail: secretar@valeateilor.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Valea Teilor: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARAREA NR. 8 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Valea Teilor 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
2 HOTARAREA NR. 7 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
3 anexa HCL 8 - R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Valea Teilor 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
4 HOTARAREA nr. 6 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN-FAZA II”(BENEFICIAR – Sc Bela Construct Srl Valea Teilor) 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
5 HOTARAREA Nr. 9 privind aprobarea plan de lucrari de interes local pe anul 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
6 HOTARAREA NR. 5 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
7 HOTARAREA NR. 2 Privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
8 HOTARAREA NR. 3 Privind constituirea Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
9 HOTARAREA NR. 1 Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
10 HOTARAREA NR. 4 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea, 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
11 HOTARAREA NR 5 Privind alegerea viceprimarului comunei Valea Teilor 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134636040031-08-2012
12 HOTARAREA NR. 10 Privind aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a unei suprafete de teren intravilan, aflat in proprietatea privata a comunei Valea Teilor 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
13 HOTARAREA nr 12 Privind aprobarea unui contract de comodat. 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
14 HOTARAREA nr 11 Privind incetarea unui contract de comodat. 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
15 HOTĂRÂREA nr. 14 privind participarea comunei VALEA TEILOR la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
16 HOTARAREA NR 13 privind aprobarea lotizarii unei suprafete de teren de 8865 mp, in vederea construirii de locuinte pentru familii tinere cu varsta de pana la 35 de ani 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
17 HOTARAREA nr 16 Privind infiintarea unui spatiu pentru picnic, la nivelul localitatii Valea Teilor, in zona Fantana de leac (T19, P522) 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
18 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA TEILOR, JUDETUL TULCEA HOTARAREA NR. 17 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea, 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
19 HOTARAREA nr 15 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu apa al Consiliului local Valea Teilor 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134860680026-09-2012
20 HOTARAREA NR. 1 Privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Valea Teilor 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
21 HOTARAREA nr. 2 Privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti al bugetului local 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
22 HOTARAREA NR. 3 Privind desemnarea unui consilier local drept membru in Consiliul de administratiei al Scolii generale Valea Teilor 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
23 HOTĂRÂRE nr. 4 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
24 Anexa nr. 1, la HCL nr. 4/2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
25 Anexa la HCL nr. 4/2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
26 HOTARAREA NR. 6 privind stabilirea unor conditii de acordare a venitului minim garantat, in baza Legii 416/2001 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
27 HOTARAREA nr. 5 privind aprobarea de scutiri de la plata de impozite si taxele locale, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
28 HOTARAREA NR. 9 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
29 HOTARAREA nr. 12 Privind aprobarea dezmembrarii in 7 loturi a unui imobil (teren extravilan), situat in comuna Valea Teilor 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
30 HOTARAREA nr. 8 Privind aprobarea dezmembrarii in 11 loturi a unui imobil (teren extravilan), situat in comuna Valea Teilor 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
31 HOTARAREA NR. 11 Privind aprobarea asocierii in participatiune, in vederea dezvoltarii unui parc eolian 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
32 HOTĂRÂREA nr. 10 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Valea Teilor 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
33 Anexa nr. 1 la Hot nr.9/13.07.2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
34 HOTARAREA nr. 6 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN-FAZA II”(BENEFICIAR – Sc Bela Construct Srl Valea Teilor) 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
35 HOTARAREA NR. 7 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Teilor, 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
36 HOTARAREA NR. 8 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Valea Teilor 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
37 HOTARAREA Nr. 9 privind aprobarea plan de lucrari de interes local pe anul 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
38 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL VALEA TEILOR 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
39 HOTARAREA NR. 10 Privind aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a unei suprafete de teren intravilan, aflat in proprietatea privata a comunei Valea Teilor 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
40 HOTARAREA nr 12 Privind aprobarea unui contract de comodat 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
41 HOTARAREA nr 11 Privind incetarea unui contract de comodat. 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
42 HOTARAREA nr 16 Privind infiintarea unui spatiu pentru picnic, la nivelul localitatii Valea Teilor, in zona Fantana de leac (T19, P522) 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
43 HOTĂRÂREA nr. 14 privind participarea comunei VALEA TEILOR la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
44 HOTARAREA NR 13 privind aprobarea lotizarii unei suprafete de teren de 8865 mp, in vederea construirii de locuinte pentru familii tinere cu varsta de pana la 35 de ani (Cf=30176) 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
45 HOTARAREA nr 15 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu apa al Consiliului local Valea Teilor 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
46 HOTARAREA NR. 17 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea, 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
47 populatie cotizatie 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
48 HOTARAREA NR 5 Privind alegerea viceprimarului comunei Valea Teilor 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
49 HOTARAREA NR. 1 Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
50 HOTARAREA NR. 3 Privind constituirea Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
51 HOTARAREA NR. 4 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea, 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
52 HOTARAREA NR. 2 Privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Valea Teilor, judetul Tulcea 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
53 HOTARAREA NR. 18 Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat IV pentru anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
54 ANEXA ,, 1 ” la H.C.L. (B.V.C 2012.-rectificat IV ) NR.16 /11.10.2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
55 ANEXA ,, 2 ” la H.C.L. (B.V.C .2012 Rectificat IV- SECT. FUNCTIONARE) NR.18 /11.10.2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
56 ANEXA ,, 4 ” la H.C.L. NR 18/11.10.2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
57 ANEXA ,, 5 ” la H.C.L. NR 18/11.10.2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
58 HOTĂRÂREA nr. 20 privind participarea comunei VALEA TEILOR la constituirea “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri menajere ”Tulcea 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
59 HOTARAREA NR. 19 privind revocarea unor hotarari 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
60 HOTARAREA NR. 28 Privind aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a unei suprafete de teren intravilan, aflat in proprietatea privata a comunei Valea Teilor 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
61 HOTARAREA NR. 24 Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat V pentru anul 2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
62 ANEXA ,, 1 ” la H.C.L. (B.V.C 2012.-rectificat V ) NR.24/26.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
63 ANEXA ,, 2 ” la H.C.L. (B.V.C .2012 Rectificat V - SECT. FUNCTIONARE) NR. 24 /26.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
64 ANEXA ,, 3 ” la H.C.L. (B.V.C . Rectificat V- SECT. DEZVOLTARE) NR.24 / _26.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
65 ANEXA NR. 6 . La HCL nr. 24 /26.11.2012 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
66 HOTARAREA NR. 30 privind însusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea actiunilor si activitătilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
67 HOTARAREA NR. 32 Privind vacantarea unui mandat de consilier local apartinand listelor USL 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
68 HOTARAREA nr 23 Privind aprobarea unui contract de comodat 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
69 HOTARAREA NR. 31 Privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Stinga Stelian 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
70 HOTARAREA nr 25 Privind infiintarea unui spatiu pentru picnic, la nivelul localitatii Valea Teilor, in zona Fantana de leac (T19, P522) 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
71 HOTARAREA NR 27 privind aprobarea lotizarii unei suprafete de teren de 8865 mp, in vederea construirii de locuinte pentru familii tinere cu varsta de pana la 35 de ani (Cf=30176) 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
72 HOTARAREA NR. 33 Privind validarea mandatului de consilier local a dlui Crivat Vasile 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
73 HOTARAREA nr 22 Privind incetarea unui contract de comodat 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
74 HOTARAREA nr 26 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de alimentare cu apa al Consiliului local Valea Teilor 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
75 HOTARAREA NR. 21 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Valea Teilor, 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
76 HOTARAREA NR. 29 Privind aprobarea PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ROMI pentru perioada 2012 – 2013, pentru aplicarea Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, în localitatea VALEA TEILOR 2012 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136442160028-03-2013
77 HOTĂRÂREA NR. 5./ 05.02.2015 Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli INITIAL pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142395120015-02-2015
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Valea_Teilor - Toate drepturile rezervate